Panoraamfotod Eestimaa erinevatest paikadest, mis ei ole otseselt seotud loodusega. Pildid on tehtud fotoaparaadiga või drooniga.